ताजा खबर

बागचौर नगरपालिकाको वेवसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !!!!!! जन्म, मृत्यु, वसाइसराइ, विवाह तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र निशुल्क रूपमा दर्ता गराअाै !!!!

Municipal Decisions

प्र.अ.हरुको वैठकमा भएका निर्णयहरू ।

बागचौर नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको बैठक आज होटल शारदा टपको सभा हल बागचौरमा सम्पन्न भएको छ।