ताजा खबर

बागचौर नगरपालिकाको वेवसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !!!!!! जन्म, मृत्यु, वसाइसराइ, विवाह तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र निशुल्क रूपमा दर्ता गराअाै !!!!

बागचौर नगर स्तरीय वार्षिक परिक्षा प्रारम्भ

बागचौर नगर स्तरीय वार्षिक परिक्षा आज मिति २०७४ चैत्र ०८ गते दिउसो ०१:०० देखि सुरु भएको छ । बिगतमा हुने गरिएको कक्षा ०८ को जिल्ला स्तरीय परिक्षा र कक्षा ०५ को श्रोतकेन्द्र स्तरीय परिक्षा पनि यस वर्षदेखि नगर स्तरमा नै संचालन भएको छ | परिक्षाको वातावरण लाई शान्तिपुर्ण भय रहित र मर्यादित बनाउन शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहन्छ नै त्यसमा थप समन्वयको लागि प्रत्येक परिक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र भिन्न विद्यालयबाट एक पर्यवेक्षक शिक्षक समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै नगर स्तरमा परिक्षा अनुगमनको लागि परिक्षा समन्वय समिति, नगर शिक्षा समिति र नगर परिक्षा समिति समेत घुम्तीमा टोलिको रूपमा परिचालन हुनेछन। 

नगरपालिका बाट संचालित नगरस्तरीय परीक्षा कक्षा ५ देखि कक्षा ९ सम्म प्रा.वि. मा ३१, नि.मा.वि. मा १५ र मा.वि. मा १० गरि जम्मा ५६ वटा परीक्षाकेन्द्र रहेका छन् |
कक्षा ०५ को उत्तरपुस्तिका जनकल्याण नमुना उ.मा.वि. थारमारे, कालिका मा.वि. कोटमौला, बालकन्या मा.वि. कोटबारा र सरस्वती मा.वि. पेदिखोला मा परिक्षण गर्ने निर्णय गरियको छ |
कक्षा ०८ को उत्तरपुस्तिका बागचौर नगरपालिका नगर शिक्षा शाखामा परिक्षण तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्थापन गरिएको छ |

यस बागचौर नगरपालिकाबाट संचालित नगरस्तरीय परीक्षामा निम्न विद्यार्थीहरु रहेका छन् |

कक्षा    छात्रा      छात्र       जम्मा

५        ५४१       ४५५       ९९६

६        ६०९       ४९९       ११०८

७        ५७५      ५७१       ११४६

८         ६३०       ५१०       ११४०

९         ५५७      ४९२       १०४९
जम्मा    २९१२     २५२७    ५४३९
कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (SEE) पनि आज बिहान ८  बजेदेखि सुरु भएको छ | यस बागचौर नगरपालिकामा ५०८ छात्र र ६३१ छात्रा गरि जम्मा ११३९ जना विद्यार्थीहरु रहेका छन | परीक्षासंग सम्बन्धित सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा यस बागचौर नगरपालिका पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछ |