ताजा खबर

बागचौर नगरपालिकाको वेवसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !!!!!! जन्म, मृत्यु, वसाइसराइ, विवाह तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र निशुल्क रूपमा दर्ता गराअाै !!!!

मोहन डी. सी.

Designation:

Email: 
dangimohan20@gmail.com
Phone: 
९८१२८२६३०५
Section: 
सार्वजनिक खरिद तथा सम्पति व्यवस्थापन