ताजा खबर

बागचौर नगरपालिकाको वेवसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !!!!!! जन्म, मृत्यु, वसाइसराइ, विवाह तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र निशुल्क रूपमा दर्ता गराअाै !!!!

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ०८८४१२०३५ 

इमेल : ito.bagchaurmun@gmail.com

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !

 
1 Start 2 Complete