FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
जगत बहादुर बस्नेत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५७८३९१११
रामबहादुर हमाल उपसचिव शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा hamalram217@gmail.com 9851092445
धनीराम के. सी. ज.स्वा.नि. स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शाखा kcdhaniram@gmail.com ९८४४९७९९५३
टेक बहादुर डी. सी. श्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८१२८४०१३८
मोहन डी. सी. ना.सु सार्वजनिक खरिद तथा सम्पति व्यवस्थापन dangimohan20@gmail.com ९८१२८२६३०५
टेक खत्री लेखापाल लेखा शाखा tekkhatri33@gmail.com ९८४८२२२८४४
हिरालाल न्यौपाने श्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८०६२६२६४६
एकराजके. सी. सि.अ.हे.व. अधिकृत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शाखा ekrajkc97@gmail.com ९८०९७३५२२३
पुर्न बहादुर वली कार्यक्रम अधिकृत सामाजिक विकास शाखा purnaddc@gmail.com ९८४७८४४८३३
बिरेन्द्र प्रकाश डि.सी. शिक्षक शिक्षा शाखा bprakashdc99@gmail.com 9809702771
नवराज डाँगी शाखा अधिकृत रोजगार सेवा केन्द्र ९८५११३९४८१
जनार्दन डी.सी. सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा ९८४८१७९६२२
भुषण शाही सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा Bhushanshahi.bs@gmail.com ९८५१२३३६३८
भुपेन्द्र प्रकाश डी सी. सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा sambegchhetry12@gmail.com ९८०९५६९२९०
लाल बहादुर डि.सी. खरिदार ९८४११९७६०४
फलेन्द्र वली सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा
हेमन्त कुमार बस्नेत खरिदार प्रशासन ९८६४३६३६९०
चन्द्र प्रकाश वली अमिन योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा ९८०९७९८६८८
दल बहादुर गिरि खरिदार प्रशासन तथा योजना शाखा DalRajGiri@gmail.com ९८४७९४४५९९
रोमाशा पुन स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका शाखा punromasha@yahoo.com ९८४४९१३०२३
चोपिराम बस्नेत कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा chopiram18@gmail.com ९८०९८३३१८५
निर्मल बुढाथोकी सवारी चालक 9806231192
पदम खड्का कार्यालय सहयोगी ९८०९८८७४३७
नवराज बस्नेत कार्यालय सहयोगी ९८०९७६२४१५