ताजा खबर

बागचौर नगरपालिकाको वेवसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !!!!!! जन्म, मृत्यु, वसाइसराइ, विवाह तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र निशुल्क रूपमा दर्ता गराअाै !!!!

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
भीष्म कुमार मल्ल नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bhismamalla@gmail.com 9857839111
पुर्न बहादुर वली कार्यक्रम अधिकृत सामाजिक विकास शाखा purnaddc@gmail.com ९८४७८४४८३३
धनीराम के. सी. ज.स्वा.नि. स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शाखा kcdhaniram@gmail.com ९८४४९७९९५३
टेक बहादुर डी. सी. श्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८१२८४०१३८
एकराजके. सी. सि.अ.हे.व. अधिकृत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शाखा ekrajkc97@gmail.com ९८०९७३५२२३
ई. तिर्थ राज डाँगी सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना शाखा tirthrajdangi90@gmail.com ९८४३६९९४६९
हिरालाल न्यौपाने श्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८०६२६२६४६
मोहन डी. सी. ना.सु सार्वजनिक खरिद तथा सम्पति व्यवस्थापन dangimohan20@gmail.com ९८१२८२६३०५
जनार्दन डी.सी. सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा ९८४८१७९६२२
भुपेन्द्र प्रकाश डी सी. सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा sambegchhetry12@gmail.com ९८०९५६९२९०
भुषण शाही सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा Bhushanshahi.bs@gmail.com ९८५१२३३६३८
फलेन्द्र वली सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा
दल बहादुर गिरि खरिदार प्रशासन तथा योजना शाखा DalRajGiri@gmail.com ९८४७९४४५९९
रोमाशा पुन स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका शाखा punromasha@yahoo.com ९८४४९१३०२३
चोपिराम बस्नेत कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा chopiram18@gmail.com ९८०९८३३१८५
निर्मल बुढाथोकी सवारी चालक 9806231192
पुष्प राज वली सामाजिक परिचालक कार्यालय साहायक
राधा देवी खत्री (बटाला ) सामाजिक परिचालक कार्यालय साहायक ९८०६२०६१५५
कृष्णा कुमारी डी.सी.(भण्डारी ) सामाजिक परिचालक कार्यालय साहायक ९८०९७७१२०६