कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
भीष्म कुमार मल्ल नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bhismamalla@gmail.com 9857839111
पुर्न बहादुर वली कार्यक्रम अधिकृत सामाजिक विकास शाखा purnaddc@gmail.com ९८४७८४४८३३
धनीराम के. सी. ज.स्वा.नि. स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शाखा kcdhaniram@gmail.com ९८४४९७९९५३
टेक बहादुर डी. सी. श्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८१२८४०१३८
एकराजके. सी. सि.अ.हे.व. अधिकृत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शाखा ekrajkc97@gmail.com ९८०९७३५२२३
ई. तिर्थ राज डाँगी सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना शाखा tirthrajdangi90@gmail.com ९८४३६९९४६९
हिरालाल न्यौपाने श्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८०६२६२६४६
मोहन डी. सी. ना.सु सार्वजनिक खरिद तथा सम्पति व्यवस्थापन dangimohan20@gmail.com ९८१२८२६३०५
जनार्दन डी.सी. सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा ९८४८१७९६२२
भुपेन्द्र प्रकाश डी सी. सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा sambegchhetry12@gmail.com ९८०९५६९२९०
भुषण शाही सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा Bhushanshahi.bs@gmail.com ९८५१२३३६३८
फलेन्द्र वली सव.इन्जिनियर योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा
दल बहादुर गिरि खरिदार प्रशासन तथा योजना शाखा DalRajGiri@gmail.com ९८४७९४४५९९
रोमाशा पुन स.म.वि.नि. महिला तथा बालबालिका शाखा punromasha@yahoo.com ९८४४९१३०२३
चन्द्रा कुमारी डी. सी. वडा सचिव वडा समिति २ र ३ ९८०९७२२४९५
मुना शर्मा (खड्का) वडा सचिव वडा समिति १० ९८१२८८६१७९
केशव चन्द वडा सचिव वडा समिति ७ keshavchand505@gmail.com ९८०९७६१९३५
पहल बहादुर वली वडा सचिव वडा समिति १२ ९८०९७८२००१
डम्बर वि.क. वडा सचिव वडा समिति १ ९८१०९६८५२९
चोपिराम बस्नेत कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा chopiram18@gmail.com ९८०९८३३१८५
निर्मल बुढाथोकी सवारी चालक 9806231192
पुष्प राज वली सामाजिक परिचालक कार्यालय साहायक
राधा देवी खत्री (बटाला ) सामाजिक परिचालक कार्यालय साहायक ९८०६२०६१५५
सरिता वली डी.सी. सामाजिक परिचालक कार्यालय साहायक ९८०९७०७७८१
कृष्णा कुमारी डी.सी.(भण्डारी ) सामाजिक परिचालक कार्यालय साहायक ९८०९७७१२०६
शेर बहादुर डी.सी. सामाजिक परिचालक कार्यालय साहायक