FAQs Complain Problems

Elected Officials

Photo Name Designation Phone Email
जनकराज गौतम Mayor ९८५७८२२७२४
सुम्निमा डि.सि. (वली) Deputy Mayor ९८६४८५७३६७
प्रेम बहादुर डि सी वडा अध्यक्ष ९८५७८४७५५५
ज्ञान बहादुर वली वडा अध्यक्ष ९८५७८२१८४५
दीपेश डि.सी. वडा अध्यक्ष ९८४५०४१८२२
कृष्ण बहादुर वस्नेत वडा अध्यक्ष ९८४९०३९५००
भीम प्रकाश भण्डारी वडा अध्यक्ष ९८०६२०४२६२
रेशम बि.क. कार्यपालिका सदस्य ९८४८३३४११७
ढाँका कुमारी वली डि सी कार्यपालिका सदस्य ९८२९८७७६०६
सिता शर्मा कार्यपालिका सदस्य ९८१०८२७०९६
रेखा कुमारी डाँगी कार्यपालिका सदस्य ९८२२८४३५१६
दिपक वि.क. कार्यपालिका सदस्य ९८०९५८०५५८
लक्ष्मी लामीछाने महिला सदस्य ९८०६२०१७७५
चन्दकला खड्का महिला सदस्य ९८६८११५७६७
रीता कुमारी वली महिला सदस्य ९८४००६५८८६
शशिली खड्का महिला सदस्य ९८०९५८५८५२
परी कुमारी राणा महिला सदस्य ९८२२९७३७८५
कल्पना डाँगी महिला सदस्य ९८०९५३८६१०
लक्ष्मी दमाइ दलित महला सदस्य ९८०६२६६११३
सितल कुमारी वि क दलित महला सदस्य ९८१०९७२९२९

Pages