FAQs Complain Problems

Elected Officials

Photo Name Designation Phone
लोकमान बुढाथोकी नगर प्रमुख 9857820856
कल्पना पुन उप– प्रमुख 9809725303 9857839110
नेत्र बहादुर डाँगी वडा अध्यक्ष ९८०६२४१६५१ 9847704537
घनश्याम शर्मा वडा अध्यक्ष ९८१२८४०११३
टिकाराम के.सी. वडा अध्यक्ष ९८२२९८४३३० 9848667350
प्रेम बहादुर पुन वडा अध्यक्ष ९८१२८७४९८८ 9869596630
भुपेन्द राज वली वडा अध्यक्ष ९८२२८४३८०४ 9868303670
रोमु साही वडा अध्यक्ष ९८१२८७६६८८ 9857843666
मोहन चन्द वडा अध्यक्ष ९८०९७०७७५९ 9844980491
कृष्ण कुमार खड्का वडा अध्यक्ष ९८५७८४४९०२ 9857844902
मोहन लाल खड्का वडा अध्यक्ष ९८०९५९००६१ 9847230634
दिपक वली वडा अध्यक्ष ९८१२८१३७३४ 9844979122
कल्पना खत्रि वली कार्यपालिका सदस्य ९८०९५५८७२२ 9844940945
पुष्पा कुमारी डि.सी. कार्यपालिका सदस्य ९८०९७९८४६८ 9847704317
लाल बहादुर कराला कार्यपालिका सदस्य ९८०९७२८११७ 9844475373
कल्पना शर्मा कार्यपालिका सदस्य ९८०९७३०८९९ 9869515350