FAQs Complain Problems

नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा लिने प्रक्रिया के हो ?

  • १. निवेदन दर्ता गर्ने ।    २. तोक लगाउने । ३. सम्बन्धित शाखाले दर्ता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।