ताजा खबर

बागचौर नगरपालिकाको वेवसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !!!!!! जन्म, मृत्यु, वसाइसराइ, विवाह तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र निशुल्क रूपमा दर्ता गराअाै !!!!

बागचौर नगरपालिकाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन (बांयाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्म कुमार मल्ल, नगर प्रमुख श्री लोकमान बुढाथोकी र उप-प्रमुख कल्पना पुन )।)