ताजा खबर

बागचौर नगरपालिकाको वेवसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !!!!!! जन्म, मृत्यु, वसाइसराइ, विवाह तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र निशुल्क रूपमा दर्ता गराअाै !!!!

बागचौर नगरपालिकाको दोस्रो पुर्ण खोप युक्त वडा नं. ११ र १२ घोषण सभामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री केश बहादुर विष्ट र बागचौर नगरपालिका प्रमुख श्री लोकमान बुढाथोकी दियो बाल्दै ।