FAQs Complain Problems

बागचौर नगरपालिका ले एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गरेको छ ।

 

बागचौर नगरपालिका ले एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गरेको छ ।

बागचौर नगरपालिका नगर प्रमुख श्री लोकमान बुढाथोकीको अध्यक्षता मा बसेको कार्यपालिकाको वैठकले एम्बुलेन्स सेवा संचालनका लागी निम्न अनुसार निर्णय गरेको छ ।

एम्बुलेन्स प्रदायक संस्थाबाट १ कि. मि. भित्र सेवा पुर्याउदा एकमुस्ट ५०० सेवा शुल्क लिने ।

गर्भवती महिला सुत्केरी बनाउन प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारे सम्म जाँदा नगर भित्रका महिलाहरुलाइ नि:शुल्क सेवा दिने।

नगरपालिका भित्र प्रा. स्वा. के. सम्म जेष्ठ नागरिक हरुको लागी प्रचलित दर रेटमा २५ प्रतिसतले कम रकम लिने ।

सुत्केरी महिला र जेष्ठ नागरिकलाई नगर बाहिर सेवा दिदा तोकिएको दर रेटमा १० प्रतिशत सहुलियत दिने ।

नगरपालिका देखि बाहिर जानुपरेमा तल दिइएको लिस्ट अनुसार दर रेट हुनेछ ।

सम्पर्क नम्बर: ९८६६९२१९८४
९८२९५६९९८३

Supporting Documents: 

Fiscal Year: