ताजा खबर

बागचौर नगरपालिकाको वेवसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !!!!!! जन्म, मृत्यु, वसाइसराइ, विवाह तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र निशुल्क रूपमा दर्ता गराअाै !!!!

भुपेन्द्र प्रकाश डी सी.

Email: 
sambegchhetry12@gmail.com
Phone: 
९८०९५६९२९०
Section: 
योजना, पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा