ताजा खबर

बागचौर नगरपालिकाको वेवसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ !!!!!! जन्म, मृत्यु, वसाइसराइ, विवाह तथा सम्वन्धविच्छेद जस्ता सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र निशुल्क रूपमा दर्ता गराअाै !!!!

लेखापरिक्षक नियुक्तिको लागि सूचिकृत हुन आवेदन दिने सम्बन्धमा बागचौर नगरपालिकाको जरुरी सुचना ।।।।

Fiscal Year: