Elected Officials

Photo Name Designation Ward Phone
लोकमान बुढाथोकी नगर प्रमुख 9857820856
कल्पना पुन उप– प्रमुख 9809725303
नेत्र बहादुर डाँगी वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ९८०६२४१६५१
घनश्याम शर्मा वडा अध्यक्ष वडा नं. २ ९८१२८४०११३
टिकाराम के. सी. वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८२२९८४३३०
प्रेम बहादुर पुन वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ ९८१२८७४९८८
डिल्ली बहादुर वली वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ ९७४८५४११०४
भुपेन्द्र राज वली वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ ९८२२८४३८०४
शेर बहादुर घर्ति वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ ९८१०८३०४०६
रोमु शाही वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ ९८१२८७६६८८
मोहन चन्द वडा अध्यक्ष वडा नं. ९ ९८०९७०७७५९
कृष्ण कुमार खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. १० ९८१०८३९०२६
मोहन लाल खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. ११ ९८०९५९००६१
दिपक वली वडा अध्यक्ष वडा नं. १२ ९८१२८१३७३४
पुष्पा कुमारी डी.सी. कार्यपालिका सदस्य
त्रिपुरा ओली कार्यपालिका सदस्य
वृन्दा गिरि कार्यपालिका सदस्य
कल्पना शर्मा कार्यपालिका सदस्य
लालबहादुर दार्मा कार्यपालिका सदस्य
दिपा कुमारी नेपाली कार्यपालिका सदस्य

Pages