FAQs Complain Problems

Elected Officials

Photo Name Designation Phone
लोकमान बुढाथोकी नगर प्रमुख 9857820856
कल्पना पुन उप– प्रमुख 9809725303
नेत्र बहादुर डाँगी वडा अध्यक्ष ९८०६२४१६५१
घनश्याम शर्मा वडा अध्यक्ष ९८१२८४०११३
टिकाराम के.सी. वडा अध्यक्ष ९८२२९८४३३०
प्रेम बहादुर पुन वडा अध्यक्ष ९८१२८७४९८८
भुपेन्द राज वली वडा अध्यक्ष ९८२२८४३८०४
रोमु साही वडा अध्यक्ष ९८१२८७६६८८
मोहन चन्द वडा अध्यक्ष ९८०९७०७७५९
कृष्ण कुमार खड्का वडा अध्यक्ष ९८५७८४४९०२
मोहन लाल खड्का वडा अध्यक्ष ९८०९५९००६१
दिपक वली वडा अध्यक्ष ९८१२८१३७३४
कल्पना खत्रि वली कार्यपालिका सदस्य ९८०९५५८७२२
पुष्पा कुमारी डि.सी. कार्यपालिका सदस्य ९८०९७९८४६८
लाल बहादुर कराला कार्यपालिका सदस्य ९८०९७२८११७
कल्पना शर्मा कार्यपालिका सदस्य ९८०९७३०८९९