FAQs Complain Problems

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सबैका लागि सुस्वा कार्यक्रम सन्चालन गर्न नगरपालिका र खानेपानी तथा ढल ब्यबस्थापन बिभाग बीच दुई पक्षिय सम्झौता सहमति पत्र । वाश प्रतिनिधि तेज बहादुर बोहरा र पालिका प्रमुख बीच सम्झौता आदानप्रदानl