FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
कोभिड-१९महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ 11/25/2021 - 11:03 PDF icon 1636362082_कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf
स्वास्थ्य ऐन, २०७८ 08/26/2021 - 17:24 PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७८, बागचौर नगारपालिका सल्यान .pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ 07/14/2021 - 12:26 PDF icon आर्थिक ऐन 2078.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ /०७८ 08/08/2020 - 10:29 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७।०७८ 08/08/2020 - 10:28 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ /०७७ 09/24/2019 - 20:15 PDF icon विनियोजन ऐन - 2076.pdf
आर्थिक ऐन २०७६/०७७ 09/24/2019 - 20:13 PDF icon आर्थिक ऐन - 2076.pdf
सहकारी ऐन २०७५ 08/23/2018 - 13:19 PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ 08/23/2018 - 13:07 PDF icon विनियोजन ऐन 2075.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ 08/23/2018 - 13:03 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages