FAQs Complain Problems

बागचौर नगरपालिकाको दोस्रो पुर्ण खोप युक्त वडा नं. ११ र १२ घोषण सभामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री केश बहादुर विष्ट र बागचौर नगरपालिका प्रमुख श्री लोकमान बुढाथोकी दियो बाल्दै ।