FAQs Complain Problems

०७५ /७६

व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (अदुवा बेसार जोन) आबद्दका लागी ईच्छा पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

ठेक्का सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना ।

करारमा सेवा लिने सम्बन्धित सुचना ।

ठेक्का सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना ।